Nuttige info

Links & Info

www.notaris.be 
Nuttige info over succesie en plaatselijke notarissen

www.financien.belgium.be 
Home -> Thema’s -> Gezin -> Overlijden

www.inmemoriam.be
Overlijdensberichten online in de Concentra en Coreliakranten (HBvL, Standaard, Nieuwsblad, Gentenaar)

www.rouwzorgvlaanderen.be 
Is de website van Rouwzorg Vlaanderen, een vrijwilligersorganisatie die emotionele steun geeft aan mensen die het overlijden van een dierbare moeten verwerken.

Wat moet ik doen bij overlijden?

Waarschuw onmiddellijk een arts
De arts stelt de dood officieel vast en maakt de benodigde documenten op. Wanneer het overlijden verdacht is, contacteer dan meteen de politie.

Contacteer de begrafenisondernemer
Tel: 011 33 22 51, we zullen u bijstaan met al uw vragen. We verzorgen de overledene en we kleden de overledene aan in een funerarium. Leg paspoort, rijbewijs, trouwboekje en eventueel kleding klaar voor de bespreking.

Heeft de overledene een uitvaartverzekering?
Leg de documenten van de uitvaartverzekering klaar. Dan neemt de begrafenisondernemer voor u contact op met de desbetreffende uitvaartverzekeraar. Vraag ons gerust naar meer informatie over uitvaartverzekeringen.

Zijn er uitvaartwensen opgemaakt door de overledene?
Ga na of er wensen besproken of genoteerd zijn door de overledene. Dit kan belangrijke informatie omvatten wanneer de begrafenisondernemer de begrafenis komt regelen. Zo bent u zeker van de wens van de overledene. Het kan tevens zijn dat de overledene bij leven een wilbeschikking heeft laten opmaken.

De begrafenisondernemer/gemeentediensten zullen dit controleren bij de aangifte van overlijden.

De bank op de hoogte brengen
De erfgenamen moeten zelf contact opnemen met alle banken waar de overledene tegoeden had, zoals bankrekeningen, spaarrekeningen, depositoboekjes, kluizen, enz… De bank is dan wettelijk verplicht deze tegoeden te blokkeren. Door de blokkering wordt vermeden dat er nog sommen worden afgehaald zonder de toestemming van alle erfgenamen van de overledene.

De tegoeden kunnen gedeblokkeerd worden als de bank officieel op de hoogte is van de wettige erfgenamen van de overledene. Dat kan via:

  • een attest van erfopvolging afgeleverd door de ontvanger van een registratiekantoor
  • of een akte van erfopvolging opgemaakt door de notaris, als een attest van erfopvolging niet volstaat

Op het moment dat de bank de tegoeden vrijgeeft moeten alle erfgenamen in persoon of via volmacht aanwezig zijn. In afwachting van de deblokkering van de tegoeden

Thuisopbaring

We zijn gespecialiseerd in thuisopbaring. Thuisopbaring doet reeds enkele jaren haar intrede in België en men leert het (terecht) waarderen.

Het biedt vele voordelen: 

  • De condoleance kan thuis plaatsvinden
  • De nabestaanden zijn niet afhankelijk van de openingsuren van het funerarium

Funerarium

INFO

Uitvaartzorg Olislagers
12 Septemberstraat 12
3940 Hechtel-Eksel

Tel: 011 33 22 51
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
website: www.uitvaartzorg-olislagers.be

Integere en professionele begeleiding

Onze ceremoniemeesters begeleiden een sereen afscheid

Adres

Uitvaartzorg Olislagers
12 Septemberstraat 12
3940 Hechtel-Eksel

Tel: 011 33 22 51
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
website: www.uitvaartzorg-olislagers.be 


Afscheid nemen op een serene manier

Ruime parkeermogelijkheden (ligging aan de kerk)
Aula (binnenkort) met 120 zitplaatsen
Serene begroetingsruimte
Koffietafel: mogelijkheden op maat

BTW nr: BE0748.634.320


© 2020 - by MediaToday.be